Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2018.

Nokian valtakunta - Raportti hulluilta vuosilta

Nokian valtakunta - Raportti hulluilta vuosilta. Carl-Gustav Lindén
Nokian nousu ja nopea romahtaminen kertovat yrityksen elinkaaresta ja valintojen tärkeydestä. Tulevaisuuttaan ei kuitenkaan voi ennustaa, mutta toisenlaisilla valinnoilla tilanne voisi olla toinen. Kirja opettaa kiinnittämään huomiota nykytilanteeseen tulevaisuutta unohtamatta. Kehityksen kelkassa täytyy pysyä mukana tai siitä tippuu pois ja romahtaa. Asiakkaita täytyy kuunnella ja uudistumisen tulee olla ajantasaista.
Valintojen merkitys korostuu menestyksen tavoittelussa. Pohjatyön on tärkeää olla kunnossa eikä koskaan voi sokeasti luottaa siihen, mikä on joskus aiemmin toiminut. Johdon tulee uudistua tarvittaessa ja uusia toimintamalleja tulee uskaltaa kokeilla. Tiimityöskentely ja tiimioppiminen uudenlaisena oppimismuotona kouluttaa meitä varmasti toimimaan uudenlaisilla tavoilla. Tiimityöskentelyssä tulee huomioida ympärillä olevat asiat ja toimia yhdessä. Nokian luottaessa vanhaan osaamiseen, Apple kehitti jota…

Kehitä esiintymistaitoja – opas- ja vinkkikirja esiintyjille

Kehitä esiintymistaitoja – opas- ja vinkkikirja esiintyjille. Auvo Marckwort, Seléne Marckwort, Pentti Nortimo
Esiintyminen on tärkeä osa tiimissä toimimista, sillä kaikki mitä tiimissä teemme, on esiintymistä jollain tasolla. Kirjassa annettiin käytännöllisiä vinkkejä esiintymistaidon harjoittamiseen. Hyvällä esiintymisellä on positiivinen vaikutus kuulijoiden aktiivisuuteen ja viestin omaksumiseen. Esiintymistaitoja on onneksi helppo harjoitella ja kehittää.
Esiintyminen on tärkeää myös projektien onnistumisen kannalta. Tapahtumissa tulee olla sujuvaa esiintymistä, yritysten tapaamisessa pitää pystyä esiintymään ja tiimin sisällä pitää tulla toimeen. Olen pyrkinyt kehittämään omia esiintymistaitojani harjoittelemalla liikkumista yleisön edessä ja ottamalla enemmän kontaktia yleisöön. Hyvällä ja luontevalla esiintymisellä voidaan luoda yrityksille paljon ammattimaisempi kuva toiminnastamme. Luonteva ja sujuva esiintyminen myös luo uskottavuutta. Osuuskuntatoiminnassamme esiintymisell…

Asiakkaan aikakausi- Rohkeus + rakkaus = raha

Asiakkaan aikakausi- Rohkeus + rakkaus = raha. Janne Löytänä, Kari Korkiakoski.
Kirjapisteet: 2

Asiakkaalla alkaa olemaan valta käsissään. Siinä missä yritys sai päättää asiakkaistaan ja toimintatavoistaan, kuten toimituksesta, asiakas ei voinut kuin hyväksyä tilanne. Osat ovat kuitenkin vaihtuneet, kun kilpailu on kiristynyt, toimitukset ovat nopeutuneet ja tuotantomenetelmät kehittyneet. Asiakas voi käytännössä valita, mistä haluaa tilata ja kuinka nopeasti.
Uusi tilanne pakottaa yritykset mukautumaan asiakkaan toiveisiin, toimitukset on saatava mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja asiakaspalvelun pitäisi olla sujuvaa vuorokaudenajasta riippumatta. Pisimmän tikun ovat vetäneet yritykset, jotka kykenevät mukautumaan parhaiten asiakkaan toiveisiin, ja voineet tarjota loistavaa asiakaspalvelua. Asiakaskokemus on entistä suuremmassa osassa, kun palaute leviää helposti sosiaalisen median välityksellä kaikkialle.
Projekteissamme tulemme kilpailemaan ennen kaikkea hinnoittelumme ja asiak…

Palvelukseen halutaan ajokoira [Johtajan ulkonäkö ja esiintyminen]

Palvelukseen halutaan ajokoira [Johtajan ulkonäkö ja esiintyminen]. Janne Tienari & Susan Meriläinen. Johtajuutta verrataan kirjassa koiriin. Minusta vertaus on oikein osuva, sillä erilaisten johtajien olemuksista ja käyttäytymisestä voi havaita esimerkiksi tuloksellisuudenhalukkuutta tai laiskuutta. Ikävä kyllä kirjassa ei mainittu nimellisiä esimerkkejä tosielämästä. Se vaikeutti osin samaistumista kertomuksiin tai hahmojen tilalle asettumista. Olen kuitenkin huomannut nykypäivän johtajien entistä urheilullisemman ja jämäkämmän olemuksen.
Olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota omaan toimintaani johtajana, ja voinkin todeta joitakin havaintoja. Pyrin johtajana olemaan mahdollisimman aktiivinen ja huomioimaan kaikki jäsenet tiimissä. Pidän esillä olemisesta ja esiintyminen sujuu minulta luontevasti. Kirjassa puhuttiin myös johtajan elämäntapojen seurannasta. Olenkin huomannut alkavani tarkkailemaan entistä enemmän askeleitteni määrää ja aktiivisuuttani arjessa. Monet johtajat pyrk…

Kirjakolahdus, Kurvinen. J, Seppä. M.2016. B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja. Helsinki: Kauppakamari.

Kirjakolahdus, Kortesuo. K. 2015. Karisman käsikirja. Helsinki: Kauppakamari.

Kirjakolahdus, Parvinen. P. 2016. Myyntipsykologia: Näin meille myydään. Jyväskylä: Docendo.