Tekstit

That's Not How We Do It Here!: A Story About How Organizations Rise, Fall – and Can Rise Again

That's Not How We Do It Here!: A Story About How Organizations Rise, Fall – and Can Rise Again


Kirja kertoo miten erilaiset organisaatiot toimivat. Kirjassa esitettiin organisaatio Nelisormimangusti perhe ryhmien kautta. Siinä kerrottiin ensin, miten he elivät onnistuneessa ryhmässä ja miten he reagoivat, kun heidän perhettä uhkaa uusi saalistaja ja nälän hätä. Kirjassa nähtiin myös miten eri perheet reagoivat samaan ongelmaan. Kirjassa minulle jäi mieleen se, miten vastustavat organisaatiot ovat muutokseen, kun entinen suunnitelma on toiminut tähän asti niin se tulee toimimaan myös tulevaisuudessa.
Kirjaa oli hyvin helppo seurata sen kertomistavan takia. Siinä ei vain kerrottu teoriaa vain se näytettiin esimerkin kautta mikä minulle ainakin oli helpompi sisäistää kuin vain suoraa kuiva teoriaa.

Nalle Puh ja ongelmanratkaisun taito

Nalle Puh ja ongelmanratkaisun taito – Roger E. Allen & Stephen D. Allen, 1998 WSOY

Kirja pohtii ongelmanratkaisua ja siihen liittyviä menetelmiä yhdessä kaikille tutun Disney-hahmon Nalle Puhin ja muiden puolenhehtaarin metsän asukkaiden kanssa.
Parhaiten mieleeni jäi ongelmanratkaisuun kehitetty malli, RATKO –-menetelmä. RATKO -mallissa jokaisella kirjaimella on oma kohtansa:
Rajaa ongelma tai tilanne Arvioi, järjestä ja määritä ongelma Tutki ongelmaa kyselemällä sen kaikista osista Keksi ratkaisuja, valitse yksi ja hio sitä Ota ratkaisu käyttöön, tarkkaile tuloksia
Kirjan avulla opin myös uuden sanan, prokrastinaatio, joka tarkoittaa ongelmien lykkäämistä tuonnemmaksi. Tajusin tekeväni tätä itse paljon. Yleensä tämä johtaa siihen, että lykätty ongelma pahenee entisestään, mitä kauemmin siihen tarttumista välttelee.
Ymmärsin kirjan avulla myös sen, että ongelmat ovat pitkälti mielipideasioita. Se mikä toiselle on ongelma, ei aiheuta toiselle yhtään päänvaivaa. Siksi toisten ongelmien…

Nalle Puh ja menestyksen taito

Nalle Puh ja menestyksen taito – Roger E. Allen & Stephen D. Allen, 2000 WSOYKirja pohtii mitä on menestys ja miten se saavutetaan? Mitä ominaisuuksia sen saavuttamiseen vaaditaan? Tätä monimutkaista aihetta pohditaan yhdessä Nalle Puhin ja muiden puolenhehtaarin metsän asukkaiden kanssa.
Kirja kiteyttää menestyksen taidot seitsemään pääkohtaan: -Valitse unelma -Käytä unelmiasi päämäärän asettamiseen -Laadi suunnitelma -Arvioi mahdollisuudet -Kartuta taitojasi -Käytä aikasi viisaasti -Toteuta unelmia
Kokemukset johtavat lopulta menestykseen ja ennen kuin yrittää, ei voi koskaan tietää mihin pystyy. Parhaiten onnistut, kun asetat itsellesi tavoitettavissa olevan päämäärän, johon pääsemisellä on oikeasti sinulle jokin merkitys.
Kirja opettaa menestyksen taitoa helppolukuisesti ja hauskasti kaikille tuttujen Disney-hahmojen seurassa. Vaikka aihe on kovin teoreettinen, kerronta tekee siitä mielenkiintoisen ja viihdyttävän luettavan.
Itselleni kirjasta kolahti eniten kehotus saavuttaa. vain …

Beyond the Idea How to Execute Innovation in Any Organization by Vijay Govindarajan

Kirja oli hyvin kiinnostava ja sitä oli helppo seurata aiheesta toiseen. Kirjassa kerrotaan innovatiiviseen ideoinnin toisesta puolesta. Miten innovatiivinen uusi toteutetaan ja miten vähän idean toteutus mahdollisuutta otetaan huomioon projektien alussa. Suuri osa ajasta ja resursseista menee siihen, että saadaan se uusi idea. 
Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan kolme erilaista tapaa tuoda innovatiivisuutta työpaikalla ja selitettiin mikä malli sopisi millaiseen yritykseen ja projektiin. 
Toisessa osassa kerrotaan miten kannattaa luoda innovatiivisuuteen keskittyvä tiimi yritykseen ja mitä kannattaa huomioon, jotta tiimi sulautuu hyvin olemassa olevaan yrityksen toimintaan. Siinä myös painostettiin miten tärkeää on ottaa huomioon olemassa olevat pomo/ alainen suhteiteta koska niitä on hyvin vaikea yhtäkkiä vain vaihtaa toisinpäin. On hyvin harvinaista, että ei tule kiistoja siitä kuka on oikeasti johdossa.
Viimeisessä osassa otettiin osaa siihen miten tärkeä o…

Nokian valtakunta - Raportti hulluilta vuosilta

Nokian valtakunta - Raportti hulluilta vuosilta. Carl-Gustav Lindén
Nokian nousu ja nopea romahtaminen kertovat yrityksen elinkaaresta ja valintojen tärkeydestä. Tulevaisuuttaan ei kuitenkaan voi ennustaa, mutta toisenlaisilla valinnoilla tilanne voisi olla toinen. Kirja opettaa kiinnittämään huomiota nykytilanteeseen tulevaisuutta unohtamatta. Kehityksen kelkassa täytyy pysyä mukana tai siitä tippuu pois ja romahtaa. Asiakkaita täytyy kuunnella ja uudistumisen tulee olla ajantasaista.
Valintojen merkitys korostuu menestyksen tavoittelussa. Pohjatyön on tärkeää olla kunnossa eikä koskaan voi sokeasti luottaa siihen, mikä on joskus aiemmin toiminut. Johdon tulee uudistua tarvittaessa ja uusia toimintamalleja tulee uskaltaa kokeilla. Tiimityöskentely ja tiimioppiminen uudenlaisena oppimismuotona kouluttaa meitä varmasti toimimaan uudenlaisilla tavoilla. Tiimityöskentelyssä tulee huomioida ympärillä olevat asiat ja toimia yhdessä. Nokian luottaessa vanhaan osaamiseen, Apple kehitti jota…

Kehitä esiintymistaitoja – opas- ja vinkkikirja esiintyjille

Kehitä esiintymistaitoja – opas- ja vinkkikirja esiintyjille. Auvo Marckwort, Seléne Marckwort, Pentti Nortimo
Esiintyminen on tärkeä osa tiimissä toimimista, sillä kaikki mitä tiimissä teemme, on esiintymistä jollain tasolla. Kirjassa annettiin käytännöllisiä vinkkejä esiintymistaidon harjoittamiseen. Hyvällä esiintymisellä on positiivinen vaikutus kuulijoiden aktiivisuuteen ja viestin omaksumiseen. Esiintymistaitoja on onneksi helppo harjoitella ja kehittää.
Esiintyminen on tärkeää myös projektien onnistumisen kannalta. Tapahtumissa tulee olla sujuvaa esiintymistä, yritysten tapaamisessa pitää pystyä esiintymään ja tiimin sisällä pitää tulla toimeen. Olen pyrkinyt kehittämään omia esiintymistaitojani harjoittelemalla liikkumista yleisön edessä ja ottamalla enemmän kontaktia yleisöön. Hyvällä ja luontevalla esiintymisellä voidaan luoda yrityksille paljon ammattimaisempi kuva toiminnastamme. Luonteva ja sujuva esiintyminen myös luo uskottavuutta. Osuuskuntatoiminnassamme esiintymisell…

Asiakkaan aikakausi- Rohkeus + rakkaus = raha

Asiakkaan aikakausi- Rohkeus + rakkaus = raha. Janne Löytänä, Kari Korkiakoski.
Kirjapisteet: 2

Asiakkaalla alkaa olemaan valta käsissään. Siinä missä yritys sai päättää asiakkaistaan ja toimintatavoistaan, kuten toimituksesta, asiakas ei voinut kuin hyväksyä tilanne. Osat ovat kuitenkin vaihtuneet, kun kilpailu on kiristynyt, toimitukset ovat nopeutuneet ja tuotantomenetelmät kehittyneet. Asiakas voi käytännössä valita, mistä haluaa tilata ja kuinka nopeasti.
Uusi tilanne pakottaa yritykset mukautumaan asiakkaan toiveisiin, toimitukset on saatava mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja asiakaspalvelun pitäisi olla sujuvaa vuorokaudenajasta riippumatta. Pisimmän tikun ovat vetäneet yritykset, jotka kykenevät mukautumaan parhaiten asiakkaan toiveisiin, ja voineet tarjota loistavaa asiakaspalvelua. Asiakaskokemus on entistä suuremmassa osassa, kun palaute leviää helposti sosiaalisen median välityksellä kaikkialle.
Projekteissamme tulemme kilpailemaan ennen kaikkea hinnoittelumme ja asiak…