Kunnioita asiakasta, lisää luottamusta
Kunnioita asiakasta, lisää luottamusta
-       - Anja Peltonen


Anja Peltosen kirjoittama kirja joka toi esiin yrityksen ja kuluttajien käyttäytyminen markkinoilla. Kirjan tarkoituksena oli antaa helpommin tietoa ja ymmärrystä yrityksille, jotta yritykset voisivat avata mahdollisuuksia helpottaa kuluttajien elämää.

Kirja herätti ajatuksia siitä, kuinka jokaisella yrityksillä on oma näkemys asiakaspalvelusta ja miten jokaisessa yrityksessä suhtaudutaan eri tavalla asiakkaisiin. Kunnioita asiakasta, lisää luottamusta mitä se sitten oikein tarkoittaa? Pohtiessani kirjasta tuli mieleen, että mitkä kaikki asiat vaikuttavat asiakkaan kunnioittamiseen ja luottamuksen lisäämiseen. Asioita joita minulle sekä kirjassa nousi esille vahvasti, oli se, miten ymmärrämme kuluttajan tekemäänsä valinnat ja päätökset. Yrityksen on tärkeä myös noudattaa kuluttajasuojansäännöksiä.

Kirjan lukiessani asian jonka koin itse tärkeäksi ja jota tulen varmasti tarvitsemaan tulevissa myyntityötehtävissä oli kuluttajan luottamus ja asiakaspalvelu eli " Jos yritys ei toimi läpinäkyvästi ja asiakas lähtökohtanaan, luottamus on helppo menettää pysyvästi.” Niin kun kirjassa sanottiin, ”asiakaspalvelu lähtee jo tuotekehityksestä.” Silloin kun tuotetta kehitetään, se kehitetään juuri asiakkaiden tarpeiden mukaan, tietyille asiakas kohderyhmille.

Edmira PllanaKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kirjakolahdus, Malmelin, N. & Hakala, J. 2012. Vetovoima. Helsinki: Alma Talent. - Nea Roue ja Aina Erikäinen

Kirjakolahdukset 2018

That's Not How We Do It Here!: A Story About How Organizations Rise, Fall – and Can Rise Again